Szolgáltató adatai: Goldwater Recycling Kft.

Székhely: 2651 Rétság, Pusztaszántói út 17.

Kapcsolattartási adatok:

e-mail: info@goldwaterrecycling.com

Adószám: 22715331-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-009211, cégbejegyzés 2010.05.31.  Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróság

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft

Budapest, Victor Hugo u. 18, 1132

 Engedélyek:

Fémkereskedelmi engedély

NEHITI engedély

Telephelyengedély Goldwater Recycling

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Linkek:

A weboldalainkon előforduló linkek: a tulajdonos nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság:

Minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megteszünk, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédjük.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felelősség korlátozása:

A látogatók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Nem vállalunk felelősséget semmiféle üzleti tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a weboldal látogatója a felügyeletünk nélkül hajtotta végre. A tulajdonos a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

 

Változtatás joga:

A tulajdonos fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.  Különös tekintettel igaz ez az árváltoztatásra. A tulajdonos nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.

 

JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatja az általunk üzemeltetett goldwaterrecycling.com domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket.

A goldwaterrecycling.com domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk. A goldwaterrecycling.com bármely tartalmának megosztása, másolása csak forrás megjelöléssel történhet.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeli.

 

PANASZKEZELÉS

Panaszait, észrevételeit az info@goldwaterrecycling.com email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élnél szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban felénk forduljon.  Elkötelezettek vagyunk a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információk az alábbi linken találhatók meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.